TA'LIM TIZIMIDA INGLIZ TILINI O'QITISHDA MADANIYATLARARO MULOQOT KOMPETENSIYASINING AHAMIYATI

Mamatova Durdona Sanaqul Qizi, Xamzina Rinata Marsovna
2022 Zenodo  
Ushbu maqola lingvistik kompetensiya va madaniyatlararo muloqot kompetensiyasi o'rtasidagi aloqalar hamda kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasida ingliz tilini o'qitishning funksiyalari haqida muhokama qiladi. Maqolada ingliz tili o'qitishda ingliz tilini o'rganuvchilarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini qanday rivojlantirish, shuningdek ingliz tili o'qitishning muhim maqsadlarini tushunib yetishni tadqiq qiladi.
doi:10.5281/zenodo.6618021 fatcat:pa6hzcsxwvgu7ouebk65ykzbra