Safahât'ta Kısa Öykü Örnekleri

Gülsemin HAZER
2021 Dil ve Edebiyat Araştırmaları/Journal of Language and Literature Studies  
Mehmet Âkif Ersoy (1873Ersoy ( -1936)), şiirlerini yedi kitaptan oluşan Safahât'ta bir araya getirmiştir. Bu kitapların ilki, çoğunlukla manzum hikâye türünde kaleme alınmış şiirleri ihtiva eder. Sanatını toplumun aydınlanmasına adamış olan şair, eserlerinde toplumda gördüğü çirkinlikleri, kötülükleri, yanlışlıkları konu edinir. Âkif, şiirlerinin tematik ağını oluşturan meseleleri, okuyucuda şefkat, merhamet ve adalet duygularını canlandıracak yönde kaleme alır. Bu nedenle anlatımlı bir şiir
more » ... ü olan manzum hikâyeye yönelmiştir. Destan ve mesnevi geleneğinin devamı sayılan manzum hikâyeler, okuyucuya şiir yoluyla hikâyeler anlatan manzumelerdir. Şiirin anlatımlı bir yapıya sahip olması, onu 'saf şiir/hâlis şiir'in estetik sınırlarından uzaklaştırır ama metnin şiir ve hikâye taraflarının ayrı ayrı okunmalarına da imkân tanır. Âkif'in manzum hikâyeleri bu bağlamda değerlendirilmiş metinlerdir. Bu çalışmada Safahât'tan seçilen bazı şiirler, kısa öyküye özellikle de 'yansıma aktarmalı öyküler'e benzerlikleri bakımından incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda "Küfe", "Meyhane" ve " Seyfi Baba" manzumeleri merkeze alınmış, manzum hikâyelerin anlatı unsurlarının, kısa öyküye yaklaşan ya da benzeyen tarafları gösterilmeye gayret edilmiştir.
doi:10.30767/diledeara.1035695 fatcat:qetjp5jebzfqvgsbtycvselkfa