Gyvulių reprodukcijos laboratorija, Lietuvos veterinarijos akademija, Tilžės g

Dainius Kertenis, Henrikas Žilinskas, Aloyzas Januškauskas, Dainius Kertenis, Henrikas Žilinskas, Aloyzas Januškauskas
LT-47181 Kaunas; tel. (8~37)   unpublished
Santrauka. Darbo tikslas buvo įvertinti kuilio, spermos kokybinių rodiklių, metų laiko ir ūkio įtaką paršavedžių apsivaisinimo rodikliams kiaulininkystės ūkiuose bei atkreipti dėmesį į galimas paršavedžių nevaisingumo priežastis juose. Išanalizuoti 2005-2006 metų bandų žurnalų duomenys aštuoniuose šalies kiaulininkystės ūkiuose. Šiuo laikotarpiu buvo apsėklintos 10 698 paršavedės ar kiaulaitės. Visiems ūkiams spermą tiekė vienas gamintojas, to paties kuilio sperma buvo siunčiama į keletą ūkių.
more » ... ėklinimui panaudota trijų veislių 61 kuilio sperma. Analizuojant gautus duomenis paaiškėjo, kad atskiruose ūkiuose vidutinis paršavedžių apsivaisinimas buvo nuo 79,8 iki 90,5 proc. Vidutinis paršelių skaičius vadoje svyravo nuo 10,45 iki 11,95. Analizuojant veiksnių įtaką paršavedžių apsivaisinimo procentui nustatyta, kad reikšminga buvo metų laiko (p<0,001) bei ūkio (p<0,01) įtaka, o paršelių skaičiui statistiškai reikšmingą įtaką darė ūkio (p<0,001), kuilio (p<0,001), veislės (p<0,001) bei kuilio ir ūkio sąveikos faktoriai. Metų laikas statistiškai reikšmingos įtakos paršelių skaičiui neturėjo. Raktažodžiai: paršavedė, apsivaisinimas, vados dydis, sezoninis nevaisingumas. Summary. The present investigation was designed to assess whether factors of boar, semen qualitative traits, season and farm affect sow fertility in Lithuanian pig farms. Sow fertility data (over 10 thousand inseminations) was obtained from eight farms. In total, 61 boars of three breeds kept in one AI center were enrolled in the study. The fertility of sows in different farms ranged from 79.8 to 90.5%. Average number of born alive piglets in different farms ranged from 10.45 to 11.95 piglets. Seasonality (p<0.001) and farm (p<0.01) significantly influenced sow fertility outcome, while farm (p< 0.001), boar (p<0.001), breed of the boar (p<0.001) and boar × farm interaction (p<0.01) effects significantly influenced the litter size. The effect of season did not significantly affect the number of born alive piglets.
fatcat:oshoc7tqnvgqbkxjr5t2qjlfwe