Determinants of Tick Bites in an Endemic Crimean-Congo Haemorrhagic Fever Region, Erzurum

Nazim Beyhun, Zahide Kosan, Hamit Acemoglu, Asuman Guraksin, Oksan Calikoglu, Serhat Vancelik, Talat Ezmeci
2011 TAF Preventive Medicine Bulletin  
Aim: After the first description of a CCHF outbreak in Turkey, tick bites became an increasing cause of visits to healthcare facilities. In this study, we evaluated tick bites in a CCHF endemic region. Materials and methods: The study included cases of tick bites that were referred to 2 hospitals in Erzurum between June and October 2008. All cases were followed-up for 10 days for the results of CCHF. Results: During the study period, 161 patients were admitted for a tick bite. The majority
more » ... . The majority (56.3%) were farmers and housewives. Children ≤ 13 years of age were bitten mostly on the head and neck (44.4%), while adults were bitten mostly on their legs (42.6%). Of the tick attachment sites, 18.3% were on non-visible regions of the body of the victims. In 39.1% of the cases, ticks were removed by medical staff. During a 10-day follow-up, CCHF occurred in 2 cases (1.2%). Türkiye'de Kırım-Kongo hemorajik ateşinin endemik olduğu bir bölgede kene tutunmaları Amaç: Türkiye' de Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA)'nin ilk tanımlanmasından sonra kene tutunması nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurular giderek artmıştır. Bu çalışmada KKKA'nin endemik olduğu bir bölgede kene tutunmalarını değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem ve gereç: Bu çalışma Haziran-Ekim 2008 tarihleri arasında kene tutunması nedeni ile Erzurum' daki iki hastaneye başvuran hastaları kapsamaktadır. Bütün olgular KKKA bulguları yönünden 10 gün izlendi. Bulgular: Çalışma süresi boyunca 161 olgu kene tutunması nedeniyle hastaneye başvurdu. Olguların % 56,3'ünü çiftçiler ve ev kadınları oluşturmaktaydı. On üç yaşın altındaki çocukların çoğunluğunda (% 44,4) kene baş ve boyun bölgesine tutunurken, erişkinlerde daha çok alt ekstremitelere (% 42,6) turunduğu saptanmıştır. Kene tutunmalarının % 18,3'ü kişinin kendisi tarafından görülemeyecek vücut bölgelerinde olmuştur. Olguların % 39,1'inde kene sağlık personeli tarafından çıkarılmıştır. On günlük izlem süresinde 2 (% 1,2) hastada KKKA gelişmiştir. Sonuç: Kene tutunmaları KKKA'nın endemik olduğu bölgelerde önemli bir problem oluşturmaktadır. Kene teması olabilecek alanlara gidilip dönüldükten sonra dikkatli bir vücut incelemesi yapılması ve kenenin vücuttan erkenden uzaklaştırılması kene ile bulaşan hastalıkların önlenmesinde önemlidir. Kişinin kendisinin göremediği vücut bölgelerinin incelenmesi bir başkası tarafından yapılmalıdır. Halkın ve sağlık personelinin eğitilmesi kene tutunmalarının önlenmesi ve yönetimi açısından önemlidir.
doi:10.5455/pmb.20100713123006 fatcat:khpzwr6fj5htbiufwf3ffwimby