POLİMETİLMETAKRİLAT PROTEZ KAİDE MATERYALİNİN FİZİKSEL VE MEKANİK OLARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

Esra KUL, L. ihsan ALADAĞ
2016 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi  
ÖZ Polimetilmetakrilat, protetik diş hekimliğinde protez kaide materyali olarak yaygın kullanılmasına rağmen düşük dayanım ve düşük ısı iletkenliği gibi dezavantajları mevcuttur. Bu derlemede, polimetilmetakrilat içerisine ilave edilen doldurucuların ısıl iletkenlik ve eğme dayanımı üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Eğme dayanımı, polimetilmetakrilat, ısıl iletkenlik GĠRĠġ Tam protezler için yıllardır farklı kaide materyalleri kullanılmıştır. Genellikle tercih edilen
more » ... z kaide materyalleri, akrilik rezinler ve kobalt-krom alaşımından elde edilen metal kaide plakları olmuştur. Akrilik rezinlerin hafifliği, uygulama kolaylığı ve daha kabul edilebilir bir estetik görünüm sağlaması ve fiyatının uygun olması gibi avantajları yanında darbe ve yorulmalara karşı dirençlerinin düşük olması ve düşük ısıl iletkenliği gibi özellikleri hekimleri metal alaşımından elde edilen kaide plakları kullanmaya yönlendirmektedir. 1,2 Metal kaide plaklarının ise yeterli dirence sahip olması, ısı iletkenliğinin iyi olması ve dokuya iyi adaptasyonu gibi avantajlarının yanı sıra, özellikle üst tam protezlerde tutuculuk açısından çok önemli bir konu olan ağırlığı ve maliyeti göz önünde bulundurulması gereken dezavantajlarıdır. Diğer dezavantajları da, protezin ağırlığında artma, kemik kaybı olduğu durumlarda doku uyumunu tekrar yerine koyma zorluğu, protez kenar uyumunun zorluğu, relining işleminin zorluğu, yorucu fabrikasyonları ve bitirme proçesleri, estetik sebeplerdir. 2-4 Günümüzde ideal özelliklere sahip bir materyal bulunamamış olsa da akrilik rezin, en fazla kullanılan protez kaide materyalidir. 5,6 ABSTRACT Polymethylmethacrylate is widely used in prosthodontics as a denture base material, however it has some disadvantages like low strength, and low thermal conductivity. In this review, the effect of fillers added to polymethylmethacrylate on the thermal conductivity and flexural strength was evaluated.
doi:10.17567/ataunidfd.277471 fatcat:4lxwbtt44bc27jt3l27h23ifmy