Tahirü'l-Mevlevî, Aruz-Kâfiye-Nazım Türleri ve Nazım Şekilleri- Tedrîsât-ı Edebiyyeden Nazm ve Eşkâl-i Nazm, haz. Mehmet Atalay

Gamze BEŞENK
2022 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi  
Kültürümüzün değerli isimlerinden ve velûd yazarlarından olan Tahirü'l Mevlevî hayatı boyunca sayısız eser kaleme almıştır. Maîşetini sağlamak için çeşitli memuriyetlerde çalışmakla birlikte öğretmenlik de yapmış ve bu mesleği aşkla icra etmiştir. İçinden çıkılması zor konuları bile öğrencilerine açık ve anlaşılır bir anlatımla öğretmeyi başarmıştır. Ona göre "Öğretmek, ilmin zekatı"dır. Bu yazımızda, asıl adı Mehmet Tahir Olgun olan Tahirü'l Mevlevî'nin Tedrisât-ı Edebiyyeden Nazm ve Eşkâl-i
more » ... zm adlı eserini tanıtacak ve eserle ilgili değerlendirmelerde bulunacağız.
doi:10.16947/fsmia.1136526 fatcat:sfoc6jkdsffzroezbfmx3a3fk4