De Beukenspringkever

J. F. Vogel
1921 Tijdschrift Over Plantenziekten  
Zeven-en-twintigste Jaargang --I2e Aflevering --December z9~I MEDEDEELING VAN DEN PENNINGMEESTER. Her geschiedt nu en dan dat de Penningmeester onzer Verecniging een aanvrage ontvangt naar vroegere jaargangen van dit Tijdschrift; heeft die betrekking op jaargangen 1--13 en 16, dan moet steeds her antwoord luiden dat die niet meet voorradig zijn. Mochten er onder de leden of onder de geabonneerden op bet Tijdschrift zijn die een of meer der genoemde jaargangen wenschen af te staan voor den
more » ... taan voor den kostenden prijs (f 1.25, mits volledig en volkomen ongeschonden), dan verzoekt de Penningmeester hun hem daarvan mededeeling te willen doen. DE BEUKENSPRINGKEVER (Orchestes Fagi L.).
doi:10.1007/bf02820756 fatcat:j3p6jhifqbfl7dhfq2ixg5mvbu