Multiple and Huge Axillary and Neck Lymph Nodes

2020 Gazi Medical Journal  
We wanted to discuss our 3-year-old patient, who first started with small lymph nodes in the axillary region and then appeared on the neck, and these swellings gradually grew and were not accompanied by pain. ÖZET Önce aksiller bölgede küçük lenf nodları ile başlayıp ve sonrasında boyunda da ortaya çıkan ve bu şişliklerin giderek büyüdüğü ve ağrının eşlik etmediği 3 yaşındaki hastamızı tartışmak istedik.
doi:10.12996/gmj.2020.110 fatcat:qeiebyus4fggdohysru43bfdvq