Промоція України в світі через цифрові медіа

І. А. Широкова
2021 THE EUROPEAN DEVELOPMENT TRENDS IN JOURNALISM, PR, MEDIA AND COMMUNICATION   unpublished
International scientific and practical conference 170 8. Супрун Л. Концепт «держава» як ключовий у мовній ментальності Д. Донцова-вісниківця. Образ. 2011. Вип. № 12. С. 30-42. 9. Цуканова Г. Карикатурна стилізація інформаційної графіки. Наукові записки Інституту журналістики. 2012. Том. 48. Липеньвересень. С. 92-97.
doi:10.30525/978-9934-26-042-1-41 fatcat:bisn2lwq55dy3ludtkidghp3he