Koncepcja przymusu administracyjnego Profesora Tadeusza Bigi

Krzysztof Sobieralski
2020
Wypracowana przez T. Bigę koncepcja przymusu administracyjnego opiera się na założeniu, że jest on stałym, immanentnym elementem władztwa administracyjnego. T. Bigo zwraca uwagę, że przymus administracyjny (państwowy) występuje w dwóch postaciach: egzekucji i kary. Zachowanie się sprzeczne z nakazami prawnymi powoduje uruchomienie sankcji prawnych i to albo w formie egzekucji, albo też w formie kary. Egzekucja jest zatem formą przymusu państwowego, której istotą i celem nie jest represja.
more » ... est represja. Egzekucja polega na przymusowym wykonaniu nakazów prawnych, czyli realizowaniu przymusowym sytuacji przewidzianych przez prawo.
doi:10.34616/23.20.074 fatcat:7cw5wytlobe7zac3h44d77wkh4