Skład osobowy komisji rewizyjnej w sejmiku województwa, radzie powiatu i radzie gminy oraz konflikt interesów w samorządzie terytorialnym

Kamila Groszkowska
2020 Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych  
doi:10.31268/zpbas.2020.22 fatcat:zdy667mm5rfl7ncqhgaczehvdy