Andrzej F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2003, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 866

Krystyna Szelągowska
2004 Studia Podlaskie  
doi:10.15290/sp.2004.14.15 fatcat:ehhdp5vrbvc6to76ezqg4qcmq4