Evaluation on insect biodiversity in Diyarbakır agricultural areas

Emin Kaplan
2017 Türkiye Biyoetik Dergisi  
Since ancient times, people have used a variety of methods to increase efficiency from the unit area in agriculture. The methods to combat diseases and harmful factors causing economic loss in vegetable production are undoubtedly one of the methods that human beings have constantly used and developed in agriculture. It is also known that since the 20th century, people have been using chemical drugs to fight against harms in agricultural * Bu yayının bir kısmı Trakya Üniversitesi bünyesinde
more » ... Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen XIII. Uluslararası Katılımlı Çevre Ve Ekoloji Kongresinde özet metin olarak sunulmuştur. Tablo 3: Diyarbakır ili ikinci lokasyona (Dicle, Eğil, Hani, Çermik ve Hazro Hazro)ait 2016-2017 yıllarında yetiştirilen ürünler (a) ve bu ürünlerde yapılan toplam ilaçlama sayısı (b) Tablo 4: Diyarbakır ili ikinci lokasyona (Dicle, Eğil, Hani, Çermik ve Hazro Hazro)ait 2016-2017 yıllarında en çok toplanan böcek örneklerinin takımlara(a) ve Hymenoptera örneklerinin familyalara (b) göre dağılımı
doi:10.5505/tjob.2018.30092 fatcat:5mcq4tlegjd2pjtyz55pq5hxc4