Operational art in the Armed Forces of the Czech Republic and vision of its development

Jan Spisak
2011 Obrana a Strategie  
Abstrakt Autor článku seznamuje čtenáře se svým pohledem na stav operačního umění v podmínkách Ozbrojených sil České republiky (OS ČR). Tvrdí, že na rozdíl od jiných členských států Aliance, se komunitě vojenských "myslitelů" u nás již dlouhou dobu nedaří koncepčně rozvíjet a diskutovat oblast operačního umění. Přestože existuje řada "taktických zkušeností", existuje současně "operační nezkušenost". Rozvoj operačního umění je tedy nezbytný, jestliže OS ČR mají naplňovat požadavek přispívatele
more » ... obální bezpečnosti a taky možného "bezpečnostního vůdce" v rámci regionu. S ohledem na rozvoj vhodného operačního umění pro podmínky 21. století, musí OS ČR projít řadou reforem. Podle autora, tyto reformy musí zahrnovat funkční přístup k rozvoji operačního umění, zdokonalení doktrín, rozvoj operačního plánování vzhledem ke komplexnímu přístupu k operacím a zavedení nutných změn do systému vzdělávání vojenských profesionálů. Abstract The article familiarizes readers with author´s perspective on status of the operational Art in the Armed Forces of the Czech Republic (AF CR). He argues that the AF CR community of military "thinkers" has for a long time fallen behind of conceptual developments and discussion regarding operational art that have occurred in other NATO member´s countries. Although the "tactical experience" is vital, there exists "operational inexperience". A recovery of Czech operational art is necessary because if the AF CR is faced by a parallel requirement to be a global "security contributor" and a possible regional "security leader". Future operational art must seek to reflect a conceptual framework and to integrate both emerging functions. With the view of developing a appropriate construct of 21st century operational art, the AF CR must take a number of reforms. Such reforms include adopting a functional approach to operational concept development, improving doctrines, developing comprehensive operation planning and establishing significant reforms into the professional military education system. Klíčová slova Operační umění, komplexní přístup, proces operačního plánování, vojenská doktrína, vojenské vzdělávání.
doi:10.3849/1802-7199.11.2011.01.101-110 fatcat:kzv63see3bc2pdwv6xoa5lf2wm