Environmental Protection, Limitation of Civil Rights and Freedoms, Environmental Decision, Principle of Proportionality, Environmental Impact Assessment
Administracyjnoprawne ograniczenia realizacji przedsięwzięć wynikające z konieczności uzyskania decyzji środowiskowej

Paweł Sadowski, Dorota Lebowa
2017 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio G (IUS)  
doi:10.17951/g.2017.64.1.125 fatcat:fdt3qth34zaudepuigq3eqm62e