Victor Stepurkо's choral heritage and its functioning in the contemporary performing space

Oleksiy Arturovych Vasylenko
2018 Часопис Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського  
Василенко Олексій Артурович -аспірант кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-6586-5812 ХОРОВА ТВОРЧІСТЬ ВІКТОРА СТЕПУРКА В СУЧАСНОМУ ВИКОНАВСТВІ Охарактеризовано хорову духовну творчість В. Степурка у виконавській практиці різних хорових колективів. Здійснено стислий жанровий аналіз хорових творів композитора, особливо духовної хорової музики, провідної у його творчості. Розглянуто особливості
more » ... то особливості виконання в концертній світській діяльності творів релігійної тематики і релігійних жанрів. Розкрито обставини створення деяких із них (наприклад, «Диво-дивнеє», диптих «Супраментальний сон»). Проаналізовано виконання хорової музики В. Степурка різними колективами: хоровим ансамблем «Свят-коло», камерним хором «Київ», камерним хором Київського інституту музики імені Р. М. Глієра, а також виконання духовних творів композитора на фестивалях: «Золотоверхий Київ», «Музичні прем'єри сезону», «Київ Музик Фест» тощо. Висвітлено ідейний зміст хорової музики В. Степурка та особливості втілення в ній духовного змісту. Увагу багатьох учених привертає насамперед його хорова музика, цікавлять особливості використання духовних текстів, аранжування старовинних слов'янських наспівів, стиль музичного письма композитора. Сучасні науковці висвітлюють образно-смислові засади хорової творчості В. Степурка, особливо його творів a cappella. Однак проблеми концертного виконання музики митця не порушувалося в українському музикознавстві. Ключові слова: творчість В. Степурка, духовні твори, хорова музика, виконавство, хорові колективи. Постановка проблеми. Історичні процеси сьогодення є результатом тривалого і складного розвитку, пізнання та усвідомлення загальнолюдських та моральних цінностей. Розвиток культури кінця ХХ -початку ХХІ століття пов'язаний з бурхливими подіями у світовій історії. В Україні зазнає піднесення культура і мистецтво, особливо помітний розвиток української духовної музики внаслідок звернення композиторів до жанрів літургії, кантати, ораторії, канту. Спираючись на традиції і канони духовних піснеспівів, вони надають нові можливості і новий подих музиці минулих століть, осучаснюючи її. З'являються нові композиційні рішення з використанням різних складів хору (антифонні, багатохорні, за участі солістів і хору), різних інструментів, їх поєднанням. Духовна музика все більше поширюється за межі канонічного виконання в церкві, у виконавську практику, на велику сцену і в концертні зали. Сьогодні майже кожен український композитор пише твори на духовні теми, зокрема у хоровому жанрі: Ганна Гаврилець, Євген Станкович, Леся Дичко, Мирослав Скорик, Олександр Козаренко, Валентин Сильвестров, Вікторія Польова, Віктор Степурко та інші. Мета статті -розглянути концертне виконання хорових творів Віктора Степурка, творчість якого становить один із провідних напрямів розвитку сучасної української хорової музики. 31 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом музика В. Степурка все більше зацікавлює виконавців і дослідників хорового мистецтва. Автори більшості публікацій у періодиці характеризують його життя і творчість, удаючись переважно до інтерв'ю з композитором. Увагу багатьох привертає його хорова музика, провідна у творчості В. Степурка, цікавлять особливості використання духовних текстів, аранжування старовинних слов'янських наспівів, стиль його музичного письма. В одному з найновіших досліджень розкрито образно-смислові засади хорової творчості В. Степурка на матеріалі його творів a cappella. Однак проблеми концертного виконання музики композитора не порушувалося в українському музикознавстві. Виклад основного матеріалу дослідження. Віктор Степурко -автор сучасної духовної хорової музики, його твори відомі не тільки в Україні. Він справді унікальна творча особистість, глибоко віруюча людина. У своїх інтерв'ю він говорить, що до віри прийшов досить пізно внаслідок певних містичних подій, які з ним відбувались 1 . Митець вважає, що сучасна слухацька аудиторія (особливо молодь) унаслідок впливу візуальних видів мистецтва добре сприймає фантастичну тематику в художній творчості, навіть зорієнтована на неї. Духовна музика, утілюючи найвищі людські цінності, на його думку, також може апелювати до слухачів через подібні канали сприйняття і знаходити шляхи для розуміння. Нині хорові опуси В. Степурка є одними з найчастіше виконуваних в Україні. У його доробку -твори різних жанрів: для театру, для оркестру українських народних інструментів, для голосу із супроводом, для симфонічного оркестру, вокальні. Та основну увагу композитора привертає хорова музика: вокально-симфонічна, для хору a cappella, для хору в супроводі фортепіано, для камерних ансамблів та солюючих інструментів. Спираючись на жанри класичної музики, В. Степурко сміливо експериментує і осучаснює їх, утілюючи сакральність і духовність, проповідуючи голосами інструментів і співаків глибину і велич Божого Слова. Твори композитора емоційно впливають на слухача, його музика і легка для сприйняття внаслідок звернення до традиційних інтонаційних джерел, народнопісенних структур, і складна -завдяки глибокому інтелектуальному декодуванню, вона вивірена і врівноважена щодо використання формальних засобів. Автор вважає характерною ознакою своїх вокальних форм їх відповідність поетичним структурам, логіці поетичних синтаксичних норм. Він демонструє професійну техніку письма у зрозумілій музичній формі, що дає змогу пізнати його душу, поринути в його музичний світ. Як зазначає сам композитор, його музика є символом його віри, пропонує кожним твором поринути разом із ним у прекрасний світ мистецтва. Виконавське, концертне життя творів Віктора Степурка почалося ще за часів його навчання в Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського (класи композиції Мирослава Скорика та хорового диригування -Льва Венедиктова). Одним із перших виконавців творів Віктора Степурка став заслужений діяч мистецтв України, хоровий диригент Анатолій Мархлевський. На молодіжному фестивалі 1985 року його хоровий колектив виконав «Три хори на вірші І. Драча», за які композитор отримав премію імені Л. М. Ревуцького (1989). У цей же час митець створив у Макарові хор «Свят-коло», для якого й писав свої композиції, з яким виконав 1987 року в Києві хори на канонічні тексти -«Благальна єктенія», «Вірую», обробку київського розпіву «Услиши мя, Господи». Присутній на концерті Микола Гобдич, почувши ці хорові твори, не тільки взяв їх у свій репертуар, а й почав заохочувати
doi:10.31318/2414-052x.2(39).2018.137109 fatcat:7iodannqy5dthmno2wm4cq5cje