Кольороназви в медичній термінолексиці

Ірина Кочан, Львівський національний університет імені Івана Франка
2021 Lìngvìstičnì Studìï  
Розглянуто лексику медичної галузі з кольоропозначенням у складі назв анатомічних понять, хвороб, захворювань, їхніх ознак (симптомів), лікувальних засобів щодо внутрішньої форми та вмотивованості. З'ясовано їхнє значення за дефініціями термінів та фіксаціями в них колірних ознак, що є невід'ємним показником професійної мовної картині світу. Зібраний матеріал дозволив окреслити особливості деяких груп фахової лексики щодо наявності в них колірних елементів, їхню відповідність позначуваним
more » ... м. Ключові слова: медична термінолексика (терміни, номени, професійні жаргонізми), кольороназва, українська мова, професійна мовна картина світу.
doi:10.31558/1815-3070.2021.42.8 fatcat:uoiiuu4jxfhsvbp7sseclegpj4