Crystal growth and characterization of the pyrochlore Tb2Ti2O7

D. Klimm, C. Guguschev, D. J. Kok, M. Naumann, L. Ackermann, D. Rytz, M. Peltz, K. Dupré, M. D. Neumann, A. Kwasniewski, D. G. Schlom, M. Bickermann
2017 CrysteEngComm  
Terbium titanate (Tb2Ti2O7) is a spin-ice material with remarkable magneto-optical properties.
doi:10.1039/c7ce00942a fatcat:5rup2qljdzahvdnjyp7owmdwhq