Μελέτη της επίδρασης της κλοπιδογρέλης στην οστική επούλωση και στην ενσωμάτωση εμφυτευμάτων τιτανίου [article]

Θεόδωρος Δ. Λιλλής, Ζωή Νταϊλιάνα, University Of Thessaly, University Of Thessaly
2020
MSc (med), MSc (dent) Υπεβλήθη για την εκπλήρωση μέρους των απαιτήσεων για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος Λάρισα, 2019 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. ΜΑΛΙΖΟΣ Η έγκριση της διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν υποδηλώνει αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα (Ν. 5343/32 αρ. 202 παρ. 2).
doi:10.26253/heal.uth.7299 fatcat:edhvt4nbzbaerdooi7auzmhkaq