Utjecaj hibridnih vlakana na mehanička svojstva betona

Natalija Bede, Ivan Ušić, Silvija Mrakovčić
2019 Zbornik radova  
U ovom je radu analizirano kako kombinacija različitih vrsta vlakana utječe na mehanička svojstva betona. U tu svrhu korištena su čelična vlakna u kombinaciji s različitim volumnim udjelima polipropilenskih vlakana. Rezultati pokazuju da beton armiran samo čeličnim vlaknima ima najveću tlačnu čvrstoću, dok hibridni mikroarmirani betoni povećanjem udjela polipropilenskih vlakana pokazuju manje tlačne čvrstoće u odnosu na referentni beton. Nasuprot tome, hibridni beton s čeličnim vlaknima i
more » ... im vlaknima i volumnim udjelom polipropilenskih vlakana od 0,1% ima najveću vlačnu čvrstoću savijanjem.
doi:10.32762/zr.22.1.1 fatcat:upymmxn7xnc7fchdttsrua3spq