POROVNANIE PLÁNOV BEZPEČNOSTI V ODVETVÍ CESTNEJ DOPRAVY VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH OECD

Peter Majerčák
2006 Perner's Contacts  
Príspevok sa zaoberá porovnaním a zhodnotením jednotlivých plánov bezpečnosti v odvetví cestnej dopravy vo vybraných krajinách OECD. Článok sa len v teoretickej rovine zaoberá jednotlivými plánmi v otázkach bezpečnosti a naznačuje možné riešenia pre riešenie stavu v Slovenskej republike. Príspevkom vytváram priestor pre začatie diskusie danej problematiky.
doaj:da5177cd541744b9814d709f3feae858 fatcat:27xr7sf3hjgqtflwcd5tki4jvi