Actualisatie van stikstof- en fosfaatgehalten van akkerbouwgewassen met een groot areaal [report]

F.J. de Ruijter, PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik, W. van Dijk, W.C.A. van Geel, G. Holshof, R. Postma, P. Wilting, PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations, PPO AGV Team Bedrijfssystemenonderzoek/Bodemkwaliteit, LR - Animal Nutrition
2020 unpublished
doi:10.18174/520624 fatcat:yibdhoi7hncwzfgtlhze4kjrqm