Yahudiliğin Ata Yakup ve Şeriat Algısı Işığında Medineli Müslümanlar ve Yahudiler Arasındaki Nesih Tartışması

Aynur Beyza Çınar
2017 Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi  
doi:10.20519/divan.357709 fatcat:o3mp3ziyqvdzfibgwbi3o6zuui