Definicija polstavka in njegova raba v sodobni prevodni slovenščini (na gradivu prevodov iz francoščine)

Adriana Mezeg
2020 Slavistična Revija  
Članek se osredotoča na značilnosti in rabo polstavkov v sodobnih besedilih, prevedenih iz francoščine v slovenščino. Ker so zapisi o polstavkih v slovenščini premalo določni in pogosto ponazorjeni z zgledi za desni polstavčni prilastek ali pristavek, najprej primerjamo vse tri vrste stavkov in v izogib njihovemu nadaljnjemu zamenjevanju za vsakega predlagamo bolj razločevalno definicijo. Analiza pokaže, da v slovenskih prevodih prevladujejo deležniški polstavki pred pridevniškimi in
more » ... škimi in deležijskimi. V časopisnih člankih so večinoma rabljeni za odnosnico, v romanih pa pogosto ohranijo začetni položaj iz izvirnika. Pri slednjih primerih so se pokazale nedoslednosti v rabi vejice, zato bi bilo treba natančneje raziskati rabo polstavkov v sodobni izvirni slovenščini in razmisliti o vključitvi ugotovitev v prihodnje slovnične opise.
doaj:dedcc1daf2f84eadb106672790153cef fatcat:po3hetwru5etbmagtb7u44d2lq