Sputtering Target for Information Network Devices—Present and Future—

Migaku TAKAHASHI, Shin SAITO, Masakiyo TSUNODA
2007 Shinku  
doi:10.3131/jvsj.50.22 fatcat:q3goloyi45bfzc6nyaslhwz2iu