The Traces His Own Life Story in Stefan Zweig's NovelCalled "Bitter Feelings"
STEFAN ZWEİG'IN "ACI DUYGULAR" ADLI ROMANINDA ÖZYAŞAMÖYKÜSÜNDEN İZLER

Şenay KAYĞIN
2014 Kafkas Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Öz Bu çalışmada Stefan Zweig'ın, özyaşamöyküsünden izler taşıdığı kanısında olduğumuz "Acı Duygular" romanını yorumlama denemesinde bulunulmuştur. Zweig'ın sık kullandığı anlatım tekniklerinin ele aldığımız roman üzerindeki işlevi saptanmaya çalışılmış ve yazarın biyografi konusundaki ustalığına da değinilmiştir. Ayrıca Dünya ve Türk yazınının Zweig'a karşı tutumundan da söz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Stefan Zweig, Acı duygular, Biyografi. Abstract In this study, we tried to interpret the
more » ... efan Zweig's novel called bitter Feelings we are of the opinion that it carries traces from his own life story. In this novel, we took narration techniques used commonly by Zweig, we tried to detect the function on the novel, and we mentioned his mastery about biography. In addition, we mentioned the attitudes of the World and Turkish literature against Zeig.
doi:10.9775/kausbed.2014.002 fatcat:rxrl5s5fqvgkjexaasx57osu7e