Konstrüktif Ring Sendromu İçin Z Plasti: Olgu Sunumu

Ahmet DEMİR, Fatih SÖYLEMEZ, Ayhan SÖNMEZ, M. Kemal KELEŞ, İ. Oğuzhan AYDOĞDU
2010 Journal of Experimental and Clinical Medicine  
Konstriktif ring sendromu doğum sonrası elde veya bacakta yüzeyel veya derin boğumların görüldüğü konjenital anomalidir. Konstriktif ring sendromunun etiyolojisi açık değildir fakat intrauterin amniyotik bandlar nedeniyle olabilir. Konstrüktif ring, gelişmekte olan uzuvları kısmen veya tamamen sarabilir. Ring derin olduğunda turnike gibi etki gösterir. Basit ve çok yüzeyel olanlar cerrahi müdahale gerektirmezken derin olan şekillerinde skarlı konstrüktif ring eksize edilir. Bu çalışmada, sağ
more » ... u çalışmada, sağ bacak 1/3 distalinde konstrüktif bandı eksize edildikten sonra oluşan kontur deformitesini düzeltmek için Z plasti uygulanan bir olgu sunulmaktadır. ABSTRACT Constrictive ring syndrome is a congenital anomaly characterized by superficial or deep circumferential constrictions along the extremities. Its etiology is obscure, but intrauterine amniotic bands have been incriminated. Constructive rings can partially or totally wind around the limbs. If deep enough, they can totally obliterate the extremity. While simple and superficial constrictions do not require surgery, deep scatrized constrictive rings need to be excised. In this study, a case in which Z plasty has been applied to correct a contour deformity following removal a constrictive ring on the distal third of a right leg has been presented.
doi:10.5835/jecm.omu.27.04.010 fatcat:bwerv7bu6vgarlr7ngntle7g4m