A nitroolefin functionalized BODIPY chemodosimeter for biothiols driven by an unexpected conjugated addition mechanism

Min Zhang, Yangchun Wu, Shengzhou Zhang, Hongnian Zhu, Qiong Wu, Lijuan Jiao, Erhong Hao
2012 Chemical Communications  
doi:10.1039/c2cc33749e pmid:22850630 fatcat:vsll25zmjfgn3hlugz4m6bpv44