A new OMP technique for sparse recovery

Oguzhan Teke, Ali Cafer Gurbuz, Orhan Arikan
2012 2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)  
Sıkıştırılmış Algılama teorisi, bilinen bir tabanda seyrek olarak gösterilebilen bir sinyalin az sayıdaölçüm kullanılarak nasıl tekrar oluşturulabilecegini inceler. Ancak gerçekte, model hataları veya parametrelerin ayrıklaştırılması gibi nedenlerle varsayılan ile gerçek sinyal taban vektörleri arasında farklılık bulunur. Bu farklılıktan dolayı, gerçek tabandaki seyrek sinyal, varsayılan tabanda tam belirtilememekte ve geri çatım yöntemlerinin başarımları düşmektedir. Gerçek ve kullanılan taban
more » ... vektörleri arasında farklılık oldugu durumlarda geri çatmanın başarımını artırmak amacıyla bu çalışmada, döngünün her aşamasında kullanılan sinyal uzayını kontrollü bir şekilde uyarlayan yeni bir dikey eşleyen takip teknigiönerilmektedir.Önerilen uyarlama tekniginin her döngüde artık sinyal normunu küçülttügü gösterilmiştir.Önerilen tekniginüstün başarımı, detaylı benzetim çalışmalarıyla desteklenmiştir. ABSTRACT Compressive Sensing (CS) theory details how a sparsely represented signal in a known basis can be reconstructed using less number of measurements. However in reality there is a mismatch between the assumed and the actual bases due to several reasons like discritization of the parameter space or model errors. Due to this mismatch, a sparse signal in the actual basis is definitely not sparse in the assumed basis and current sparse reconstruction algorithms suffer performance degradation. This paper presents a novel orthogonal matching pursuit algorithm that has a controlled perturbation mechanism on the basis vectors, decreasing the residual norm at each iteration. Superior performance of the proposed technique is shown in detailed simulations.
doi:10.1109/siu.2012.6204606 dblp:conf/siu/TekeGA12 fatcat:vbqjoe4k3rforgyrdojmphnjhu