Dinî Motivasyonlu Radikalleşmenin Özellikleri: Nedenler ve Süreç

Gökhan YAŞA
2021 Güvenlik Stratejileri Dergisi  
Radikalleşme ve radikalleşmenin mahiyeti günümüzde en çok tartışılan konulardan biridir. Çalışmanın amacı da dinî motivasyonlu radikalleşme örüntülerini literatür eksenli açıklamaktır. Nedenlerin ve süreçlerin incelenmesi yoluyla radikalleşme örüntülerinin nasıl belirlenebileceği sorusu üzerinde durulmuştur. Özellikle literatüre bakıldığında radikalleşmenin süreçleri oldukça önemli bir yer kaplamaktadır. Çalışma kapsam olarak temelde radikalleşmeyi tanımlamış ve radikalleşmenin türlerine yer
more » ... miştir. Bunun yanı sıra ise öncelikle çalışmanın ana hedefi olan dinî motivasyonlu radikalleşme üzerinde durulmuştur. Farklı radikalleşme türleri ve süreçleri bulunmasına karşın örüntülerin ortak noktalar taşıdığı görülmektedir. Dinî motivasyonlu radikalleşme kapsamında süreç önemli bir yer kaplamaktadır. Bu kapsamda özellikle üzerinde durulan dinî motivasyonlu radikalleşme süreçleri farklı çalışmalar eksenli olarak irdelenmiştir. Sürecin anlaşılması radikalleşmeye karşı yürütülecek çalışmalar için de önem arz etmektedir.
doi:10.17752/guvenlikstrtj.1029859 fatcat:4qv4kwb6cnc7zep5lvhgcbaw4m