Correction: Dendritic cells pulsed with placental gp96 promote tumor-reactive immune responses

Huaguo Zheng, Lanlan Liu, Han Zhang, Fangming Kan, Shuo Wang, Yang Li, Huaqin Tian, Songdong Meng
2019 PLoS ONE  
doi:10.1371/journal.pone.0218362 fatcat:i5hfwufe2ne2hgdcibmshv34vu