REPERTORIUL NORMATIV PRIVIND CONSFINŢIREA PROBLEMATICII CONTROLULUI CONSTITUŢIONALITĂŢII LEGILOR ÎN SISTEMUL DE DREPT AL REPUBLICII MOLDOVA // REPERTORY OF CONTROL PROBLEM REGULATIONS REGARDING THE CONSTITUTIONALITY OF LAWS ENSHRINING IN THE LEGAL SYSTEM OF REPUBLIC OF MOLDOVA

Tatiana DABIJA
2015 Relaţii Internaţionale Plus  
Rezumat. Tendinţele de reformă şi modernizare a justiţiei naţionale se înglobează, în ansamblul lor, într-un proces de dezvoltare istorică ce apare ca parte integră a dezvoltării statului Republica Moldova. Perioada de peste 20 de ani, în aspect temporal nefiind una îndelungată, în contextul evenimentelor de reformă a justiţiei a fost şi rămâne una foarte aglomerată. Procesul de formare a justiţiei naţionale începe cu Declaraţia cu privire la Suveranitate, din 23.06.1990, a statuat, că
more » ... tatuat, că separarea puterii legislative, executive şi a celei judiciare constituie principiul fundamental al funcţionării Republicii Moldova ca stat democratic, bazat pe drept. Abstract. Trends of reform and modernization of national justice are incorporated, in their entirety, in a process of historical development that appears as integral part of development of state of the Republic of Moldova. Period of more than 20 years, in temporal aspect being not long one, in context of justice reform events has been and remains very busy. Process of national justice formation begins with Declaration on Sovereignty of June 23rd , 1990 and it ruled that separation of legislative, executive and judicial power constitutes fundamental principle of the Republic of Moldova functioning as a democratic state based on law.
doaj:31c3b32fcd954851ae0e394b9a5722f7 fatcat:b33rg7e73jh2lmdqtyrzwghuo4