Regiony USA i UE-28 - PKB per capita, procesy zbieżności i zależności przestrzenne

Paweł Folfas
2017 Studia Oeconomica Posnaniensia  
doi:10.18559/soep.2017.1.5 fatcat:uv2x3rglhffhvnz27u4uj3dupi