Queer Heterotopias: Homonormativity and the Future of Queerness

Angela Jones
unpublished
STRESZCZENIE: Na wstępie autorka powołuje się na Michela Foucaulta, aby przyjrzeć się tworzeniu "odmieńczych heterotopii", tak jak rozumiane są one w niniejszym artykule, czyli jako materialne przestrzenie, w których różne radykalne praktyki nie podlegają regulacji. Są to miejsca, w których aktorzy -czy to akademicy, czy aktywiści -uczestniczą w radykalnej polityce subwersji; w których jednostki starają się zdestabilizować normatywne konfiguracje płci biologicznej, płci kulturowej i
more » ... poprzez codzienną eksplorację i eksperymentowanie z kształtowaniem odmieńczej tożsamości. Następnie artykuł analizuje proces stawania się queer w nawiązaniu do myśli Gillesa Deleuze'a. Praktykowanie odmieńczości w codziennym życiu powinno mieć mniej wspólnego z jasno określonym programem politycznym, a więcej z duchową podróżą, jaką podejmują jednostki. Artykuł bada tworzenie odmieńczych heterotopii i krytykuje próby definiowania, redefiniowania i stabilizowania odmieńczości podejmowane przez akademików i pełnych dobrych chęci aktywistów, którzy chcieliby zawłaszczyć, sprecyzować i utrwalić odmieńczą podmiotowość na potrzeby politycznego programu skupionego wokół "walki o swoje prawa". Obecne dyscyplinowanie odmieńczości za pomocą logiki hetero-i homonormatywnej nie sprzyja tworzeniu odmieńczych heterotopii. ______________________ Angela Jones -Queer Heterotopias: Homonormativity and the Future of Queerness strona: 1 / 20 Angela Jones -Queer Heterotopias: Homonormativity and the Future of Queerness strona: 2 / 20
fatcat:ckiky2g2mbamlkiata3vcwyg6m