DEVELOPMENTAL ISSUES IN MUSICAL THINKING OF PIANIST STUDENTS IN THE ASPECT OF THE INTERPRETATION OF MUSICAL WORK

I. Yefremova, L. Stoliarchuk
2020 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
І. М. Єфремова викладач фортепіано, старший викладач циклової комісії викладачів фортепіано Луцького педагогічного коледжу Л. І. Столярчук викладач фортепіано, викладач-методист циклової комісії викладачів фортепіано Луцького педагогічного коледжу ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ПІАНІСТІВ В АСПЕКТІ РОБОТИ НАД ІНТЕРПРЕТАЦІЄЮ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ Стаття розкриває фактори взаємодії та взаємовпливу процесів роботи над інтерпретацією музичного твору та розвитком музичного мислення
more » ... піаністів. Відзначено, що проблема музичного мислення широко представлена в ракурсі розвитку психології музичної діяльності, методології музично-педагогічних досліджень, історичних і культурологічних розвідок музикознавців. Розглянуто поняття «музичне мислення» з позицій загальних закономірностей будь-якого мислення людини, з одного боку, та як одного з видів художнього мислення, з іншого. Зазначено, що формування музичного менталітету студентів-музикантів -це складний процес розвитку цілого комплексу піаністичних здібностей, навичок та умінь, теоретичних і практичних знань. Інструментальна підготовка залишається фундаментальною для досягнення музично-виконавської компетентності та формування музичного мислення студентів-піаністів. Робота над інтерпретацією музичних творів і пошук необхідних засобів музичної виразності для втілення задуму композитора охоплює усі види виконавської діяльності, в т. ч. й технічну майстерність. Висвітлено основні ракурси роботи над інтерпретацією музичного твору: робота над художнім образом музичного твору на базі вивчення авторського тексту, що складає потенційну форму існування музичного твору; віднайдення правильного способу трактування твору як художньо-технологічного інструменту інтерпретації (засоби музичної виразності, технічна майстерність); робота над максимальним наближенням виконуваного твору до епохальних і стильових особливостей. Окреслені деякі прийоми та методи розвитку пізнавальної діяльності студентів-музикантів, необхідних для роботи над художньою інтерпретацією у класі основного музичного інструменту. Визначено, що виконавська інтерпретація завжди репрезентує світогляд виконавця. Вона передбачає освоєння й нове прочитання музичного твору, втілення і презентацію власної концепції розуміння музичного твору. Доведено, що робота над виконавською інтерпретацією дозволяє розкрити індивідуальні здібності студента, розвиває його самостійність, розширяє світогляд, музичну ерудицію. Оскільки музичне мислення є показником розвитку особистості загалом, роботу над інтерпретацією музичного твору можна вважати одним з основних чинників його розвитку. Ключові слова: музичне мислення, інтерпретація музичного твору, авторський текст, художній образ, музично-теоретичний і виконавчий аналіз.
doi:10.32840/1992-5786.2020.70-1.15 fatcat:vo54boepdnbitbrnokaad6jtfa