Ks. Jerzy Sikora, Twórczość kaznodziejska ks. Józefa Tischnera. Studium literacko-homiletyczne

Jerzy Szymik
2016 Roczniki Teologiczne  
doi:10.18290/rt.2016.63.12-15 fatcat:jjejjl5yvnfkbow724vggdokfy