ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТОЛОГІЇ АНОПЛОЦЕФАЛІДОЗІВ КОНЕЙ В УМОВАХ АР КРИМ

Г. О. Лук'янова
2014 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
Вивчено сезонно-вікову інвазованість коней аноп-лоцефалятами в різних клімато-ландшафтних зонахАР Крим. Максимальна аноплоцефальозна інвазія уконей реєструється в передгірній і гірській зонах.У степовій зоні даний гельмінтоз взагалі не спосте-рігали. Частіше виявляли збудників виду Anoplocephalaperfoliata (у 63 коней із 71 уражених аноплоце-фалами – 87,3 %). Найбільшу інвазованість спостері-гали в осінній період. Молоді тварини 1–3-річноговіку мали найвищі показники ураженості цестодамитравного
more » ... і цестодамитравного каналу (Е – 26,3 %). Дорослі коні були інва-зовані лише на 5,7 %. Studied seasonally and age invasia anoplocephalidosis of horses in different climatic and landscape zones Crimea. Maximum infestation of anoplocephalata in horses registered in the foothill and mountain areas. The steppe zone is present bot generally not observed. The most common pathogens detected species Anoplocephala perfoliata (in 63 of 71 affected horses of anoplocephalata – 87,3%). The most invazia observed in the autumn. Young animals 1 to 3 years of age had the highest rates of infestation cestodes intestin (EI – 26,3%). Adult horses were infested by only 5,7%.
doi:10.31210/visnyk2014.01.10 fatcat:j34grgzp7nerfeg2e7gishfs54