1924-2018 Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının Geometrik Düşünme Alışkanlıkları Bakımından İncelenmesi

Meriç Özgeldi, Emine Eraslan Yalçın
2019 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz: Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyetin ilanından günümüze ortaokul matematik öğretim programları geometri ve ölçme öğrenme alanındaki kazanımları, geometrik düşünme alışkanlıkları bakımından incelemektir. Araştırma, Cumhuriyet döneminde uygulanan
doi:10.17860/mersinefd.479753 fatcat:o6gre26oyfcsritryeicvuj35m