Sembollerden Çiviyazısına Geçiş ve Yazının Anadolu'ya Gelişi

ALBAYRAK İrfan
2016 Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri  
 Öz Dünyanın çeşitli bölgelerinde tarih öncesi dönemlerden beri insanlığın, iletişim amaçlı çok farklı yöntemleri kullandığı bilinmektedir. İnsanoğlu haberleşmede ilk olarak ateş, duman ve ışık gibi görsel yöntemlerden yararlanmıştır. İnsanların doğal olarak çıkardıkları ıslık çalma, hayvan seslerini taklit etme, haykırma veya bir nesnenin bir başka nesneye vurulmasıyla ya da değişik formlardaki cisimlere üfleyerek elde edilen akustik sesler de ilk iletişim yöntemleri olarak kabul
more » ... olarak kabul edilir. Elbette bu haberleşme usulleri yaşanılan bölgenin fizikî coğrafyası ve iklim özelliklerine göre değişim göstermiştir. Bu çalışmada ilk iletişim teknikleri ve bunların gelişiminden başlanarak, çiviyazısının icadı, yayılımı ve Anadolu'ya gelişi genel hatlarıyla sunulmaktadır.
doi:10.1501/archv_0000000122 fatcat:r7dgedqpezb2tgqbwtmnjsarmy