New Possibilities of Correction of Iron Deficiency Conditions in the Practice of a Family Doctor

Л. Ф. Матюха
2020 Family Medicine  
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ У статті розглянуто основні причини розвитку залізодефіциту та залізодефіцитної анемії (ЗдА) у практиці сімейного лікаря, зокрема стани, що супроводжуються значним збільшенням фізіологічної потреби у залізі. Особливу увагу приділено клінічним аспектам залізодефіциту та ЗдА у жінок репродуктивного віку. Описані відмінності у всмоктуванні гемового та негемового заліза. Розкриті переваги профілактики та дієтичної
more » ... а дієтичної корекції залізодефіцитних станів за допомогою комбінації гемового заліза та сульфату заліза (Ріхтер ФерроБіо) з огляду на значущість для пацієнтів питань переносимості та безпеки. Ключові слова: залізо, залізодефіцит, залізодефіцитна анемія, гемове залізо, Ріхтер ФерроБіо. New possibilities of correction of iron deficiency conditions in the practice of a family doctor L.F. Matyukha The article considers the main causes of iron deficiency and iron deficiency anemia (IDA) in the practice of a family doctor, in particular -conditions accompanied by a significant increase in the physiological need for iron. Special attention is paid to the clinical aspects of iron deficiency and IDA in women of reproductive age. Differences in the absorption of heme and nonheme iron are described. The advantages of prevention and dietary correction of iron deficiency conditions using a combination of heme iron and ferrous sulfate (Richter FerroBio) are revealed, taking into account the importance of tolerability and safety issues for patients.
doi:10.30841/2307-5112.1-2.2020.204547 fatcat:rmraxd3qxrfefdwfgbizdvs2mu