Eremothecium ashbyiiの酵素群の研究 : (I)PHOSPHATASEについて
STUDIES ON ENZYMES FROM EREMOTHECIUM ASHBYII : (I) PHOSPHATASE OF EREMOTHECIUM ASHBYII

Toyohiko KOMATSU
1958 VITAMINS  
doi:10.20632/vso.15.0_444 fatcat:myoemtt4brdu7eflmwpkouj54u