Defective mitochondrial function by mutation in THICK ALEURONE 1 encoding a mitochondrion-targeted single-stranded DNA-binding protein leads to increased aleurone cell layers and improved nutrition in rice [unknown]

Dong-Qi Li, Xiao-Ba Wu, Hai-Feng Wang, Xue Feng, Shi-Juan Yan, Sheng-Yang Wu, Jin-Xin Liu, Xue-Feng Yao, Ai-Ning Bai, Heng Zhao, Xiu-Fen Song, Lin Guo (+2 others)
2022
doi:10.1016/j.molp.2022.09.012 pmid:36183701 fatcat:ex4x7rivtnamvgacraecs4qfpe