Farklı Işık Kaynaklarının (Monokrom Işık ve Floresan) Broylerlerde Besi Performansı Üzerine Etkisi

Murat Genç, Ekrem Laçin, Nilüfer SABUNCUOĞLU, Ömer ÇOBAN
2017 Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi  
Öz: Bu çalışma, farklı ışık kaynaklarının (monokrom ve floresan) broylerlerde besi performansı parametreleri üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Toplam 216 adet günlük yaşta civciv (Ross-308) ilk 7 gün ana makinesinde barındırıldıktan sonra üç farklı aydınlatma programının uygulandığı kümeslere yerleştirilmiştir. Birinci deneme grubuna (SBKAL) soğuk beyaz renkli (5500 Kelvin) LED ışık kaynağı ile 14 saat aydınlatma yapılmış, ayrıca sabah ve akşam olmak üzere günde 2'şer kez 20
more » ... ika kırmızı (1500 Kelvin) ve 40 dakika amber rengi (2500 Kelvin) LED ışık verilmiştir. İkinci kümeste (SBL) soğuk beyaz LED (5500 Kelvin), üçüncüde ise (BFL) beyaz floresan (4000 Kelvin) ışık kaynakları ile sabit aydınlatma programı (16A:8K) uygulanmıştır. Deneme gruplarına ait haftalık periyotlarla, canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı ve yem tüketimi değerleri karşılaştırılmıştır. Aydınlatma parametreleri bakımından deneme grupları arasında farklılığın istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlenmiştir (SBKAL: 2389.39 g, SBL: 2338.22 g ve BFL: 2436.32 g), (P>0.05). Denemenin 1, 2 ve 4. haftasında canlı ağırlık bakımından gruplar arasında farklılık tespit edilememiştir (P>0.05). Ancak 3. haftada SBKAL ve 5. haftada BFL grubunda en hızlı büyümenin gerçekleştiği görülmüştür (P<0.05). Denemenin 3. haftasında en yüksek yemden yararlanma oranı SBL grubunda (2.38) belirlenmiş (P<0.05), denemenin diğer dönemlerinde yemden yararlanma oranları bakımından farklılık tespit edilememiştir (P>0.05). Sonuç olarak broylerlerde değişik renklerde LED ve floresan aydınlatmanın karşılaştırılmasında, büyüme performans parametrelerine göre farklılık belirlenememiştir ancak enerji verimliliği göz önüne alındığında, LED aydınlatmanın kanatlı üretimi için uygun ve ekonomik bir ışık kaynağı olabileceği düşünülmektedir. Abstract: This study was undertaken to investigate the effect of different light sources (monochrome and fluorescent) on fattening performance parameters (body weight, live weight gain, feed consumption, feed conversion ratio) of broilers. Totally, 216 head one day old chicks (Ross-308) were kept in brooder for the first 7 d, then transferred into the cages, in which the animals were exposed to three lighting regimes: SBKAL [(2L (amber color and yellow) + 14L (cool white LED): 8D)], SBL [16L (cool white LED): 8D)] and BFL [(16L (fluorescent) :8D)]. At weekly intervals, body weight (BW), live weight gain (LWG), feed consumption (FC) and feed conversion ratio (FCR) was recorded on group basis. The results indicated no differences in body weight in week 6 (SBKAL: 2389.39 g, SBL: 2338.22 g ve BFL: 2436.32 g), (P>0.05). The effect of the different color of the LEDs and fluorescent bulbs on live weight gain were not statistically significant in first, second and fourth weeks of ages of the broilers (P>0.05). However in the third and fifth weeks of experiment, the fastest growing group was found to be SBKAL and BFL groups (P<0.05). The highest rate of feed conversion ratio in the third week of experiment was determined in the SBL group (P<0.05) and no difference was found in the other periods of the experiment (P>0.05). Consequently, the LED lighting in different colors, when compared to fluorescent light, did not impair broiler chicken growth performance parameters but considering energy efficiency, LED lighting may be suitable and economic for poultry production.
doi:10.17094/ataunivbd.304491 fatcat:4y25kt7z4zcytnhbpct4pyedpq