Rettslige rammer for rettsforlik i jordskifteretten

Solfrid Mykland Fjell
2020 Tidsskrift for eiendomsrett  
doi:10.18261/issn.0809-9529-2019-02-05 fatcat:njq4et67zrgylmvmul5ujscqoe