Ohlašuje Hegel konec náboženství?

Olga Navrátilová
2021 FILOSOFIE DNES  
Autorka si v článku klade otázku, nakolik Hegel ve své filosofii ohlašuje konec náboženství jakožto specifické formy vztahování se ke světu, a tak předjímá postupující sekularizaci západní kultury. Autorka vychází z tvrzení Terezy Matějčkové v její knize Hegelova fenomenologie světa, podle nějž je Hegelem oznamovaný konec třeba chápat nikoli ve smyslu časovém, nýbrž jakožto konec ve smyslu završení, odhalení principu, který se stává "středem" nové perspektivy. Aniž by si autorka stati kladla za
more » ... cíl tuto mnohokrát opakovanou otázku po výkladu Hegelovy teze o konci náboženství rozhodnout, přináší argumenty jak na podporu tvrzení Terezy Matějčkové, tak také ty, které s tímto tvrzením polemizují.
doi:10.26806/fd.v12i1.318 fatcat:sut6drklwbb3hcy3c3tl2pnm4a