Çölyak Hastalığında Geçici Sensorinöral İşitme Kaybı: Rastlantısal Bir Bulgu Mu?
Reversible Sensorineural Hearing Loss in Celiac Disease: Is it A Coincidental Finding?

Kenan Çelik, Abdullah Sakin, Savaş Öztürk, Mehmet Yılmaz, Namık Yiğit, Hikmet Feyizoğlu, Mihriban Gürbüzel
2013 Haseki Tıp Bülteni  
doi:10.4274/haseki.1058 fatcat:rdp726ibpzbyzpjkpolvpap4oy