ASSOCIATED CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA AND ACUTE MYELOID LEUKEMIA. CASE REPORT

Gabriela Cocişiu, Cristina Grandore, Alina Joiţoiu
unpublished
An increased incidence of different malignancies associated to chronic lymphocytic leukemia (CLL) has been reported and it is considered a complication of this disease. The association of CLL and acute leukemia is a rare event described in <1% of CLL, the acute leukemia has been of both the myeloblastic and lymphoblastic types. The coexistence of acute myeloid leukemia (AML) and CLL in the same patient has been occasionally reported. Most of these cases have been associated with the
more » ... on of chemotherapy or radioterapy for CLL, suggesting that the former may be a secondary leukemia. On the other hand, CLL could precede, but could also be diagnosed at the same, or delayed time as AML, suggesting the presence of other leukemogenic factors. We describe the development of AML in a patient with previously diagnosed CLL. Cuvinte cheie: leucemie limfatică cronică, leucemie acută mieloidă, chimioterapie, imunosupresie Rezumat: Asocierea leucemiei limfatice cronice (LLC) cu diferite afecţiuni maligne are o incidenţă în creştere şi este considerată o complicaţie a acestei boli. Asocierea dintre LLC şi leucemia acută este un eveniment rar, descris la <1% din LLC, leucemia acută putând fi deopotrivă limfoidă sau mieloidă. Coexistenţa leucemiei mieloide acută (LAM) şi LLC la acelaşi pacient a fost raportată ocazional. Cele mai multe dintre aceste cazuri au fost asociate cu administrarea de chimioterapice sau radioterapie în LLC, sugerând a fi o leucemie secundară. În altă ordine de idei, LLC poate preceda, poate fi diagnosticat în acelaşi timp sau ulterior faţa de LAM, sugerând prezenţa altor factori leucemogeni. Vom prezenta apariţia LAM la un pacient diagnosticat anterior cu LLC.
fatcat:y5vxhemhijbllk24tx7z5gvary