PREUKAZOVANIE ODPOČINKU VODIČA V CESTNEJ DOPRAVE

Miloš Poliak
2011 Perner's Contacts  
Príspevok rozoberá problematiku preukazovania odpočinku vodiča v cestnej doprave. V úvode príspevok uvádza dôvody, kedy je možné použiť formulár. Príspevok upozorňuje, že formulár sa nepoužíva pri pravidelných denných a týždenných odpočinkoch. V ďalšej časti príspevok obsahuje návod preukazovania odpočinku vodiča pri analógových aj digitálnych tachografoch.
doaj:8bee52aadac3433599f9991bd4e18e19 fatcat:7zbhpnlfo5d57nneq7gdrmyqwa