Meningococcal meningitis in neonate complicated with subdural effusions - case report
Meningokoková meningitida u novorozence komplikovaná subdurálními efuzemi - kazuistika

Eva Klásková, Vratislav Smolka, Oksana Tkachyk, Ludmila Zatloukalová, Kamila Michálková, Pavel Hronek, Sabina Kaprálová, David Krahulík
2017 Pediatrie pro praxi  
1 Dětská klinika, LF a FN Olomouc 2 Radiologická klinika, LF a FN Olomouc 3 Dětské oddělení, Nemocnice Šternberk, Středomoravská nemocniční a. s., o. z., Šternberk 4 Neurochirurgická klinika, LF a FN Olomouc Meningokoková meningitida představuje vzácné infekční onemocnění v novorozeneckém věku. Zatímco se v posledních letech podařilo signifikantně snížit její mortalitu, nadále přetrvává u novorozenců po prodělané meningitidě vysoké riziko pozdních neurologických komplikací a celoživotního
more » ... ení v důsledku poškození vyvíjejícího se mozku infekčním inzultem. Autoři popisují vzácný případ novorozenecké meningokokové meningitidy způsobené sérotypem B Neisseria meningitidis, který byl komplikován rozvojem subdurálních efuzí, avšak nevedl k pozdním neurologickým následkům. Stejný sérotyp B Neisserie meningitidis byl vykultivován z nosohltanu matky dítěte. Je diskutována epidemiologie onemocnění, jeho iniciální klinické symptomy, léčba, a časné a pozdní komplikace. Je zdůrazněn význam magnetické rezonance mozku, která je indikována u všech pacientů s podezřením na některou z lokálních infekčních komplikací, mezi něž patří mozkový absces, subdurální efuze nebo empyém, ventrikulitida nebo cerebritida. Klíčová slova: meningitis, Neisseria meningitidis, novorozenec, subdurální efuze. Meningococcal meningitis in neonate complicated with subdural effusions -case report Meningococcal meningitis represents a very rare infection in the newborn period. While the mortality rate has significantly declined recently, the risk for neurologic sequelae and lifelong impairment as a result of infectious insult to the neonatal developing brain has not been significantly reduced yet. A case of neonatal meningococcal meningitis caused by serogroup B of Neisseria meningitis complicated with subdural effusions but with a favourable neurologic outcome has been described. The same serogroup B of Neisseria meningitis was proved in upper respiratory tract of patient's mother. Epidemiology, initial clinical features, management, and acute and chronical complications have been discussed. The importance of magnetic resonance imaging of the brain as the preferred modality which should be performed in all patients suspected of local infectious complications such as brain abscess, subdural effusion or empyema, ventriculitis or cerebritis, has been highlighted.
doi:10.36290/ped.2017.080 fatcat:p6dholrynjgo5mzuoxnkhhk75q