Sistem DACUM pri sestavljanju strokovnih izobraževalnih programov

Jindra Kulich
1996 AS: Andragoška Spoznanja  
DACUM je razmeroma nov sistem logično razvrščenih postopnih korakov, ki jih je mogoče uporabiti za večjo učinkovitost pri strokovnem izobraževanju delavcev. Sistem DACUM je sestavljen iz petih zaporednih korakov. Prva dva obsegala analizo delovnih nalog in določanje storilnostnih ciljev. Pri naslednjih treh korakih mentor določi izpeljavo izobraževanja, izbira postopek vrednotenja, učne metode in izobraževalna sredstva. Izobraževalni program sestavljajo sploš­ ne naloge, delne naloge in
more » ... e naloge. Glede na te tri ravni je kot primer razčlenjeno usposabljanje natakarja.
doi:10.4312/as.2.1.55-57 fatcat:u457wv7wk5fdnipalmkfm26hf4